IMG_7433_edited.jpg

svetoprestavleniye sergey kalmykov

Director: Rustem Begenov

Playwriter: Ekaterina Bondarenko

Set design and costumes: Alexandr Bakanov

Music and sound-design: Tommy Simpson

Photo, video: Darya Jumelya

Electronics: Aleksey Shirin

Assistant director, glitch-art: Sabina Kuangaliyeva

Performed by Alexandra Morozova

 

 

Production of ORTA

with the participation:

Mira Evgenyevna

Nurlan Sarsenov

Roma Zakharov

Darya Simpson

Yertai Beisekhanov

Denis Yagdarov

Aleksey Savkin

Ilya Morgun

Yernar Sailybayev

Anastasia Morozova

 

Creative producer: Alexandra Morozova

Produced by Rustem Begenov